top of page

Kokevatko miehet väkivaltaa parisuhteissaan?
Kyllä. Miehet kokevat parisuhdeväkivaltaa Suomessa ja siitä kärsivät kaikenikäiset miehet. Häpeä tapahtuneesta vaikuttaa tilanteesta kertomiseen ja miesten itsetunto alenee väkivaltaisen parisuhteen seurauksena. Onneksi läheiset ovat pääasiallisesti miesten tukena väkivallasta kerrottaessa. Nämä asiat kävivät ilmi Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden Sanna Pohjolan, Oona Postin ja Minja Seppäsen opinnäytetyössä "Miksi mies ei kestäisi paria avokasta poskipäähän? - Miesten kokema parisuhdeväkivalta heterosuhteessa" (https://www.theseus.fi/handle/10024/509499).

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia miehillä on kokemastaan parisuhdeväkivallasta. Parisuhdeväkivalta on parisuhteen sisällä tapahtuvaa väkivaltaa, joka voi ilmetä muun muassa henkisenä-, fyysisenä- tai seksuaalisena väkivaltana. Näitä kokemuksia selvitettiin verkkokyselyn avulla. Kriisikeskus Mobile, Narsismin uhrien tuki ry sekä Miessakit jakoivat kyselylinkin verkkosivuilleen kuukauden ajaksi. Kuukauden aikana kyselyyn vastasi 122 miestä – ei siis aivan mitätön ilmiö. Vastaajista yli 70 % oli kokenut parisuhteessaan henkistä väkivaltaa, 60 % oli kokenut painostamista ja kiristämistä, 60 % oli kokenut fyysistä väkivaltaa, kuten tönimistä, lyömistä ja potkimista.

Vastaajista 59 % koki häpeää kokemastaan väkivallasta ja 61 %:lla syynä väkivallasta puhumattomuudelle oli häpeä. Lisäksi 78 % vastaajista koki itsetuntonsa heikentyneen väkivallan seurauksena.

Suurin osa kyselyyn vastanneista miehistä oli kuitenkin kertonut väkivallasta läheisilleen. Osa läheisistä oli uhrien tukena tarjoamalla konkreettisia apua, olemalla esimerkiksi mukana avun hakemisessa. Läheiset antoivat myös henkistä tukea kuuntelemalla ja osoittamalla ymmärrystä. Osa miehistä kohtasi kuitenkin läheisiltään vähättelyä, ymmärtämättömyyttä tai neuvottomuutta. Jotkut läheisistä eivät reagoineet millään tavalla tai jopa syyttivät uhria parisuhdeväkivallasta

Tutkimuksen taustaselvityksessä havaittiin, kuinka suuri osa auttavista palveluista oli suoraan suunnattu naisille väkivallan uhreina. Tutkimuksessa ilmenee tärkeää tietoa miesten kokeman parisuhdeväkivallan erityispiirteistä ja sitä voi käyttää apuna palveluiden kehittämiseen siten, että miesten tarpeisiin voitaisiin vastata paremmin. Tutkimuksessa mukaan miehet kokevat yhteiskunnan asettamia paineita yksin pärjäämisestä ja hankaluuksistaan puhua vaikeista asioista. Työn tuloksia voi käyttää myös jatkotutkimuksille miesten kokeman parisuhdeväkivallan seurauksista. Työn yhtenä tavoitteena oli nostaa miesten kokema parisuhdeväkivalta yleiseen keskusteluun ja lisätä tietoisuutta miesten kokemasta väkivallasta ja sen seurauksista.

Juha Santala

Sosiaalityön lehtori, TAMK, sosionomin tutkinto-ohjelma.

juha.santala@tuni.fi
Uusimmat
Arkisto
Tagit
No tags yet.
Seuraa meitä
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page